โรงงานแปรรูปไก่ พบ พนักงานติด CV – 19 สามพันราย

    ยืนยันแล้วเรียบร้อย แรงงานในโรงงานแปรรูปไก่ ติด CV – 19 กว่า 3 พันราย แม้ ฉี ด วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม ไปแล้วเกือบทุกคน เร่งทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม จากกรณี แรงงานต่างชาติ ของบริษัท แปรรูปไก่แห่งหนึ่ง ใน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ถูกพบว่า ติ …

Read More